Co należy wiedzieć przystępując do zbioru:

ZASADY ZATRUDNIENIA

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – ZBIÓR I WYSYŁKA OWOCÓW 

Owoce przeznaczone są do spożycia przez ludzi, stąd konieczność przestrzegania zasad higieny.

Praca odbywa się w środowisku zmechanizowanym i wymaga przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

 1. Obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania pokarmów i picia napojów (za wyjątkiem WODY W PLASTIKOWYCH BUTELKACH) podczas zbierania i wysyłki owoców.
 2. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać wyłącznie w przeznaczonych do tego toaletach.
 3. Po skorzystaniu z toalety należy umyć i wysuszyć ręce, podobnie jak w przypadku powrotu do pracy po jedzeniu, paleniu lub innych czynnościach.
 4. Noszenie biżuterii (wyjątek stanowią obrączki bez kamieni), ciemnych okularów, plecaków, torebek jest zabronione.
 5. Nie wolno używać perfum, balsamów, olejków, środków owadobójczych, aromatów. Należy używać nakrycia głowy w celu ochrony przed udarem słonecznym. Paznokcie muszą być krótko obcięte, niepomalowane, włosy spięte.
 6. Wszelkie otwarte skaleczenia należy BEZWZGLĘDNIE zgłaszać przełożonym w celu opatrzenia. Zabronione jest stosowanie zwyczajnych plastrów – dopuszcza się wyłącznie niebieskie plastry otrzymane od przełożonego.
 7. Przed rozpoczęciem pracy należy zgłosić przełożonemu wszelkie przypadki następujących chorób przebytych w ciągu ostatnich 14 dni:

UWAGA: NIE POINFORMOWANIE FIRMY O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z HIGIENĄ MIEJSCA PRACY STANOWI WYKROCZENIE. Dotyczy to np. przypadku, gdy chory pracownik nie zgłosi infekcji.

 1. Jeśli w ciągu ostatnich 8 tygodniu pracownik wyjeżdżał poza Europę, należy poinformować o tym przełożonego.
 2. Podczas zbioru należy zgłaszać przełożonemu wszelkie problemy związane ze zdrowiem (biegunka, wymioty, stany zapalne), zwłaszcza, jeśli ich wystąpienie może grozić zanieczyszczeniem lub skażeniem owoców.
 3. Zabronione jest posługiwanie się wózkami widłowymi, traktorami oraz innymi maszynami i urządzeniami bez zgody przełożonych.
 4. Prosimy o zachowanie ostrożności na terenie gospodarstwa, szczególnie w strefie załadunku i w pobliżu chłodni z uwagi na ruch traktorów, pojazdów mechanicznych i wózków widłowych.