Plantacja nad Tanwią oferuje owoce borówki amerykańskiej na rynek świeży oraz dla przetwórstwa. W 2006 roku uzyskaliśmy certyfikat GLOBALGAP potwierdzający najwyższą jakość owoców oraz dbałość o satysfakcję klienta, natomiast w 2007 roku wdrożyliśmy standard Tesco Nurture.

Dzięki starannemu doborowi odmian okres zbioru jest maksymalnie wydłużony i trwa od lipca do września. Zarówno w przypadku zbioru ręcznego jak i maszynowego, standardem jest nieprzekraczający 30 minut czas pomiędzy zerwaniem owocu z krzewu, a jego wstępnym schłodzeniem, co zapewnia najwyższą jakość oraz trwałość oferowanego produktu. 

Owoce z Plantacji nad Tanwią trafiają na rynek za pośrednictwem Grupy Producentów Owoców "Polskie Jagody". W sprawie sprzedaży prosimy o kontakt pod adresem info@polskiejagody.pl